Giới thiệu

Khách sạn Thu Hà tọa lạc gần Động Phong Nha, Trung tâm du lịch Phong Nha là cánh cửa đầu tiên đến với di sản thiên nhiên Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nổi tiếng thế giới.

Thông tin Nhà Hàng & Khách sạn Thu Hà

Địa chỉ: Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Điện thoại: 0915.133.018

Email: nhahangthuha@gmail.com